Llandysul Childminders

Amdanom ni

Croeso i'n gwefan.
Mae Gwarchodwyr Plant Llandysulyn rhwydwaith o Warchodwyr Plant cofrestredig proffesiynol yn Llandysul a’r cyffiniau.

Rydym yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf gyda’r dydd ac ar ôl ysgol, wedi’i ddarparu mewn cartrefi pobl.
Hyderwn y bydd digon o wybodaeth ddefnyddiol ar y wefan hon i rieni a Gwarchodwyr Plant eraill.

Mae croeso i Warchodwyr Plant sydd newydd gofrestru ddod i ymuno â ni.

Pam cael rhywun i Warchod eich Plant?

  • Mae Gwarchodwyr Plant cofrestredig yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, sy’n golygu fod plant yn medru dysgu o brofiad am fywyd go iawn wrth gael blas ar bethau fel coginio, siopa, garddio, eistedd wrth y bwrdd bwyd a mynd ar daith i weld atyniadau lleol.
  • Mae Gwarchodwyr Plant yn hunangyflogedig ac yn medru bod yn fwy hyblyg – help mawr os ydych chi’n gweithio sifftiau neu oriau afreolaidd.
  • Mae rhai Gwarchodwyr Plant wedi cofrestru i ddarparu gofal dros nos ac ar y penwythnos.

 

Find out more about the childminders

Solid Designs, High Street, Llandysul, Ceredigion, SA44 4DN Tel: 01559 363553
llandysulchildminders.co.uk - Thu 16 Aug 2018 18:21:22